effenaar

De voorbereidingen voor de nieuwbouw van de Effenaar waren al in volle gang maar de gemeente heeft deze nu stil gelegd. De gemeente komt nu met een voorstel waarin de Effenaar samen met andere organisaties wordt gehuisvest in een gebouw op Strijp S. Volgens de organisatie van de Effenaar is dit alleen maar nadelig voor de Effenaar en zij zijn dan ook tegen dit voorstel.

De nieuwbouw die de Effenaar zo hard nodig heeft om te overleven én de jongerencultuur in Eindhoven overeind te houden, staat wederom ter discussie!
Onbegrijpelijk! De voorbereidingen voor de bouw zijn immers al in volle gang en de gemeenteraad heeft afgelopen jaar definitief (en voor de derde maal) haar goedkeuring gegeven voor het plan. De nieuwbouw stilleggen, juist in deze fase, getuigt ten eerste van onbehoorlijk bestuur en betekent in de nabije toekomst de doodsteek voor de Effenaar.

Wat is er nu aan de hand?
Burgemeester en wethouders van Eindhoven hebben, in overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, opdracht gegeven aan de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en de Ontwikkelingscombinatie Strijp S om een onderzoek uit te voeren naar de huisvesting van (pop-)muziekvoorzieningen op Strijp S. Het college streeft naar huisvesting van onder meer de Effenaar, PopEi en De Paraplu in één accommodatie in bestaande bebouwing op Strijp S. Het college is van mening dat alleen door concentratie van voorzieningen de realisatie en exploitatie van activiteiten van de instellingen mogelijk blijft. (Bron: Persbericht gemeente Eindhoven: 16 maart 2004, no. 78).

Ten dode opgeschreven!
Dit voorstel heeft geleid tot onbegrip, woede en hoog oplopende emoties. Indien dit voorstel namelijk concreet wordt uitgewerkt, is de Effenaar werkelijk ten dode opgeschreven.
Allereerst de lokatie. Strijp S is een verlaten fabrieksterrein gelegen buiten het centrum van Eindhoven. Om de exploitatie in de toekomst te garanderen, is de Effenaar voor een groot deel afhankelijk van het uitgaanspubliek. Indien de Effenaar straks wordt gehuisvest in een wijk buiten het centrum, zal dit publiek voor een groot deel wegvallen. Bij concerten is bovendien ongeveer 50% van de bezoekers afkomstig van buiten Eindhoven, waarbij voor een overgroot deel gebruik wordt gemaakt van de NS. Ook voor deze groep bezoekers zou een verhuizing van de Effenaar naar Strijp S voor onoverkomelijke problemen zorgen. Redenen waarom poppodia zoals Paradiso en Melkweg (Amsterdam), Tivoli (Utrecht), 013 (Tilburg) en Het Paard (Den Haag) midden in de stads- of uitgaanscentra zijn gehuisvest. Eén van de manieren om bijvoorbeeld Doornroosje in Nijmegen te "redden", zou betekenen een verhuizing van buitenwijk naar centrum!

Daarnaast is het combineren van andere organisaties met de Effenaar een reeds gepasseerd station; mogelijkheden hiertoe zijn in het verleden al uitgebreid onderzocht. Er is toen geconcludeerd dat deze optie een té hoog kostenplaatje met zich meebrengt.
Ook wordt er in dit voorstel volledig voorbij gestreefd aan de punten die nieuwbouw (op de huidige lokatie) voor de Effenaar juist rechtvaardigen, zoals het neerzetten van een nieuw en open gebouw teneinde bredere publieksgroepen te kunnen aanspreken. In Strijp S staat wederom een oud en gesloten fabriekspand te wachten.

Vervolgens is er tot op heden al een aanzienlijk bedrag gestoken in de realisatie van de Effenaar nieuwbouw. Het definitieve ontwerp is tot in details uitgewerkt, de aanbesteding loopt en er is reeds gestart met het bouwrijp maken van het gebied. Tesamen met de vele arbeidsuren die in het nieuwbouwproject zijn gestoken, zou de afschaffing ervan een kapitaalvernietiging van ettelijke miljoenen betekenen.

Jongerencultuur opgeofferd aan kapitaal
Tenslotte is de manier waarop de gemeente Eindhoven omspringt met jongerencultuur in haar stad beneden alle peil. Jongerencultuur wordt in het geval van de Effenaar letterlijk opgeofferd aan het kapitaal. De gemeente kan de grond waarop de huidige (én toekomstige) Effenaar staat namelijk voor veel geld verkopen aan projectontwikkelaars die hierop dure appartementencomplexen zullen bouwen. Moet naast Dynamo Open Air, Shine, 2B en de Bunker nu ook de Effenaar verdwijnen en is het straks helemáál gedaan met jongerencultuur in Eindhoven?

Indien er niet snel iets gebeurt, dreigt de Effenaar dus alsnog slachtoffer te worden van een smerig politiek steekspel dat al jarenlang in Eindhoven gaande is.
Als blijk van steun aan de Effenaar en onbegrip ten aanzien van dit bizarre voorstel, kunnen berichten worden geplaatst op het forum van de Gemeente Eindhoven, dat speciaal door ons hiervoor in het leven is geroepen. Klik op deze link http://www.eindhovenplein.nl/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=raad;action=display;num=1079512126;start=0 om het forum te bezoeken.

Neem ook een kijkje op www.effenaar.nl om foto's te bekijken van de "huidige situatie".

De Effenaar ten dode opgeschreven… Dit zal een realistische uitspraak blijken als het voorstel zoals ingediend door het college doorgang vindt!

Tot slot: ook nu gaat er weer een protestfestival plaatvinden op het Eindhovense Stadhuisplein zoals dat in oktober 2002 ook gebeurde. Alleen nu groter, luider en massaler! Daarover binnenkort meer…