Nighttown en Off_Corso tekenden maandag 7 juni een intentieverklaring voor een vergaande samenwerking. Vanaf februari 2005 willen zij, met behoud van eigen locatie, de Rotterdamse jongeren gezamenlijk gaan bedienen. Het geeft de twee podia de mogelijkheid hun diverse publieksgroepen dieper en breder op de hoogte te brengen van het aanbod in (muzikale) evenementen en andere cultuurvormen binnen en buiten de stad. Omdat het persbericht meer vragen oproept dan dat het beantwoord heeft gelegenheidsjournalist Eva Engels een aantal vragen gesteld aan Roger Oliviera, programmeur Nighttown.

Nighttown en Off_Corso gaan kun krachten bundelen en worden in plaats van concurrenten concullega’s. Is deze samenwerking uit pure noodzaak ontstaan?
Liepen de Off_Corso en de Nighttown gevaar? In het persbericht staat immers een citaat van Michel Smit, directielid van de Off_Corso, waarin hij het heeft over de samenwerking die geboren is om onder andere het bestaansrecht te verzekeren.

Nighttown heeft begin 2002 een slechte periode afgesloten. Een van de redenen dat het in Nighttown zo ver heeft kunnen komen had veel te maken met het strategische beleid van het toenmalige management. Dat was er niet. Die keuzes zijn nu wel gemaakt door te kiezen voor diversiteit, dus naast live en dance ook urban. In Off-Corso wordt wel naar de toekomst gekeken en de samenwerking met Nighttown heeft door de vele raakvlakken een toegevoegde waarde voor beide clubs. Er zijn meer mogelijkheden voor de doorstroom van nieuw talent, voor het aanvullen van elkaars programma en efficiency in de bedrijfsprocessen door synergie voordelen. Samen sta je veel sterker.

Blijven de organisaties in hun huidige vorm bestaan (Nighttown als poppodium, non profit organisatie en Off_Corso als club, profit organisatie), of gaan hier ook veranderingen in plaatsvinden?
De huidige situatie blijft onveranderd.

Wat houdt de samenwerking tussen de twee podia precies in? Op welke gebieden vinden er veranderingen plaats, en welke zaken blijven hetzelfde?
Nighttown heeft een groot “live” aanbod en veel expertise op dat vlak. Off-Corso doet veel met multidisciplinaire kunst en dance avonden. De lijn tussen “live” en dance vervaagd, dus dit kan op termijn door de samenwerking interessante programma’s opleveren. We vullen elkaar aan zonder dat de identiteit van de locaties verloren gaat. Voorbeelden? Basement Jaxx met Rush afterparty? Jill Scott bij Urban Groovezz? The Reflex met Dr Hook? Chocolate host bij het Gangstarr concert in Nighttown? Maar ook festivals op beide locaties tegelijk zoals met het filmfestival, september in Rotterdam etc.

Wat voor een maatschappelijke / sociaal culturele rol gaan Nighttown en Off_corso in de toekomst vervullen voor de stad Rotterdam en wat kunnen we allemaal gaan verwachten van het technische productielab en van het productiehuis?
Er is veel expertise binnen Nighttown en Off-Corso, en deze kennis willen we best delen met andere culturele instellingen en talenten, binnen en buiten de stad. Het productiehuis kan daar een belangrijke rol in spelen. Door het bundelen van de kennis van beide locaties kunnen nieuwe talenten worden begeleid en ontstaan nieuwe initiatieven die niet per definitie in onze locaties worden uitgevoerd. Hierbij moet je denken aan support op het gebied van cultureel ondernemerschap; hoe organiseer je een feest/concert/voorstelling en wat komt er bij kijken. We zien veel goede ideetjes, maar het zakelijke en organisatorische staat vaak succes in de weg. Door een brug te slaan tussen aanbieders en liefhebbers slaan, krijg je vanzelf een collectief.

Zijn jullie niet bang, middels het vóór rotterdammers dóór rotterdammers beleid, bezoekers van buiten Rotterdam voor het hoofd te stoten, en hoe gaan we dit terug zien in de programmering van Nighttown en Off_Corso?
Wij richtten ons op stadsjongeren. Rotterdam is het hart van de regio Rijnmond en hiermee een verzorgingsgebied dat groot genoeg is voor onze activiteiten. Er vinden hier specifieke ontwikkelingen plaats die sterker aanwezig zijn dan in andere delen van Nederland omdat dit een andere omgeving is met andere normen, waarden en behoeftes. Door te faciliteren voor organisaties en zelf mooi en vernieuwend programma te produceren met (nieuwe) talenten leveren wij onze bijdrage aan het culturele klimaat in Rotterdam. Geen hokjesgeest,Rotterdam is een open stad, dus moet onze programmering net zo divers zijn als de stad zelf.

Hier volgt het officiele persbericht:

Nighttown en Off_Corso bundelen krachten

Nighttown en Off_Corso tekenden maandag 7 juni een intentieverklaring voor een vergaande samenwerking. Vanaf februari 2005 willen zij, met behoud van eigen locatie, de Rotterdamse jongeren gezamenlijk gaan bedienen. Het geeft de twee podia de mogelijkheid hun diverse publieksgroepen dieper en breder op de hoogte te brengen van het aanbod in (muzikale) evenementen en andere cultuurvormen binnen en buiten de stad. Omdat het persbericht meer vragen oproept dan dat het beantwoord heeft gelegenheidsjournalist Eva Engels een aantal vragen gesteld aan Roger Oliviera, programmeur Nighttown.

Roots, vernieuwing en multidiscipline, waarin vooral het gegeven ‘voor en door Rotterdammers’ van belang is, zijn de sleutelwoorden voor de samenwerking. Het
behouden en aangaan van allianties met organisaties en partijen die de stad nieuw en aanvullend aanbod kunnen bieden, is hierin een belangrijk uitgangspunt.

Sinds enige jaren zijn beide podia o.a. intensief bezig een technisch productielab en een productiehuis te ontwikkelen. Door bundeling van deze plannen kunnen de podia dit proces veel efficiënter uitwerken. Voor diverse Rotterdamse organisaties biedt dit een kans op professioneel advies en facilitaire ondersteuning bij het cultureel ondernemen in deze stad. Uiteindelijk doel van de samenwerking is om op termijn de trend van culturen in Rotterdam om te buigen van een mono- naar een dolby surround cultuur door middel van een urban innercity collective. Ambitie is om deze nieuwe ‘movement’ te laten uitgroeien tot een entiteit waar Rotterdamse jongeren zich mee kunnen identificeren en waarin zij zich thuis voelen.

Nighttown en Off_Corso stemmen de programmering op elkaar af en vullen deze waar nodig aan. De identiteit van de clubs blijft onveranderd en zal uitblinken in
een duidelijk in- en extern beleid waarin openheid en consistentie centraal staan. Nighttown blijft het poppodium met livemuziek en danceavonden. Off_Corso
blijft een innovatief cultureel podium waarin Nighttown verdieping wil bieden met o.a. live ‘dance’. De locaties blijven op hun oude en vertrouwde stek met als voordeel dat ze op termijn de vruchten plukken uit de samenwerking.

Roger Olivieira, programmeur Nighttown, over de samenwerking: “Deze bundeling van krachten is goed voor het culturele klimaat van Rotterdam. Een intensieve
samenwerking leidt tot een breder programma-aanbod en we staan te springen om met elkaar aan de slag te gaan!”

Michel Smit, directielid Off_Corso: “Ik ben trots en blij de toekomstige samenwerking met Nighttown openbaar te mogen maken. Niet alleen een manier om ons bestaansrecht te verzekeren, maar vooral een mogelijkheid om de kennis die we beiden in huis hebben te delen met anderen.”

www.nighttown.nl / www.off-corso.nl

Comments

  • Chris

    Chris

    25 June 2004

    Cool dat er wat vragen zijn gesteld om meer duidelijkheid te scheppen! Denk dat het bundelen van de krachten een goede stap is!

Comments are closed