effenaar

We meldden eerder dat de gemeente van Eindhoven met een voorstel kwam op de Effenaar, samen met andere culturele centra, onder te brengen in een pand buiten het centrum. Maar dat voorstel is nu definitief van de baan.

Het voorstel van het Eindhovense college om de Effenaar te verhuizen naar Strijp S, een locatie buiten het centrum van de stad, is definitief van de baan.

Directie en management team van de Effenaar hebben het collegevoorstel en het daaruit voortvloeiende concept "MuziekFabriek" aan een kritische maar realistische analyse onderworpen. Hieruit bleek al snel dat de exploitatie van een poppodium zo ver buiten het stadscentrum, waar elementaire faciliteiten ontbreken, niet haalbaar is. Voorwaarde was tevens dat de tijdsplanning van het oorspronkelijke (en huidige) nieuwbouwtraject overeind zou moeten blijven, hetgeen niet te realiseren bleek.

Vanuit de muziekscene is met grote verbazing gereageerd op het voorstel de Effenaar te laten verhuizen. De noodzaak van de Effenaar nieuwbouw op de huidige locatie aan de Dommelstraat is dan ook onderschreven door grote aantallen statements die zijn ingediend door partijen met jarenlange ervaring op het gebied van popmuziek en jongerencultuur, zoals collega-zalen, festival organisatoren, popkoepels en andere professionals uit de muziekindustrie.

Op basis van de argumenten van de Effenaar heeft het college besloten geen vervolgonderzoek naar een voorgestelde verhuizing te starten. Dit betekent dan ook dat het nieuwbouwplan voor de Effenaar aan de Dommelstraat overeind blijft.

De Effenaar is uiteraard zeer positief gestemd met dit besluit en zal alles in het werk stellen om, niet de grootste, maar wel de mooiste, gezelligste en meest spannende poptempel van Zuid Nederland aan de Dommelstraat te laten floreren!

Iedereen die ons de laatste weken heeft gesteund of op een andere manier heeft bijgedragen aan onze acties, héél, héél erg bedankt!