De Belangen Vereniging Dance beweert dat politici het contact met de werkelijkheid hebben verloren. Een goeie stelling als je kijkt naar de discussie die kamerlid Algra (CDA) inzet over de vergoedingen die betaald moeten gaan worden voor politie inzet bij grote evenementen. In Jip en Janneke taal betekent het het volgende: "Kaartjes voor evenementen worden nog duurder dan dat ze al zijn!"

De Belangen Vereniging van Dance organisatoren (BVD) vindt het buitengewoon onterecht dat CDA kamerlid Algra in de discussie over de vergoeding van politie-inzet tijdens evenementen het maatschappelijk nut van dance evenementen weer eens bagatelliseert. Het past in het kweken en bevestigen van vooroordelen rond dance evenementen. Dit is in strijd met de realiteit. Deze jongerencultuur is namelijk, in weerwil van wat de politici ons willen doen geloven, uiterst vreedzaam en zorgt voor weinig overlast. Maar volgens het CDA-Tweede-Kamerlid hebben 'houseparties geen maatschappelijk nut' waardoor ze volledig voor de kosten van politie-inzet zouden moeten opdraaien.

Hij gaat hiermee nog een stap verder dan Minister Remkes van Binnenlandse Zaken die maximaal de helft van de kosten van de noodzakelijke politie-inzet wil terugvorderen van de organisatie. De uitspraken van de CDA-er zijn een goed voorbeeld van struisvogelpolitiek die blijkbaar blind is voor de maatschappelijk breed gedragen jongerencultuur die house is. Het ontkent de functie van deze evenementen voor de meer dan 600.000 bezoekers en de 2,38 miljoen dance liefhebbers die Nederland heeft. Voor Algra is dit blijkbaar niet overtuigend genoeg. Voor de BVD is het een bewijs dat dit soort politici het contact met de werkelijkheid hebben verloren.

Extra schrijnend is dat jaarlijks 338.000 uur politie inzet, enkel en alleen, bij voetbalwedstrijden wordt ingezet. Dit loopt de spuigaten uit en zet de organisatie van andere grote evenementen sterk onder druk. Bij het gros van de dance evenementen wordt bovendien helemaal geen politie ingezet. Bij de grote evenementen is dit wel het geval maar is de inzet van de politie te verwaarlozen. De BVD pleit er dan ook voor om eerder naar de verspilling te kijken dan de inzet van politie tijdens house evenementen ter discussie te stellen.

Wie bepaalt wie betaalt? De BVD verzet zich ook tegen een ongelijke behandeling van verschillende evenementen. Is de politie-inzet rond North Sea Jazz wel legitiem en die rond Sensation niet? Is jazz wel nuttig voor de maatschappij en house niet? De BVD staat op het standpunt dat ieder evenement gelijk moet worden behandeld. Het huidige voorstel dreigt er een te worden die met twee maten meet. De BVD pleit voor eenduidigheid in het beleid. Hierover wil de BVD graag in overleg treden met de betrokken instanties.

Wie betaalt bepaalt! Waar blijft de onafhankelijkheid van de politie en andere overheidsdiensten als de organisator deze verplicht dient in te huren.