Een avondje naar Club Stalker in Haarlem waar Kid Goesting en Dr. Lektroluv draaiden.

Kid GoestingClub StalkerClub StalkerStalker en dr. LektroluvDe barDr. LektroluvDr. LektroluvThe weels of steel...Dr. AadMega telefoonClub StalkerClub Stalker