Het Stroomhuis is een initiatief van IMCO. Gesticht in 2002 als vervanging voor het onderkomen in het ontruimde en gesloopte 2B, dat sinds jaren onze thuisbasis was. In eerste instantie zouden wij alle aktiviteiten van 2B (keuken, grafische werkplaats en ateliers) samenvoegen in 1 gebouw waar meerdere kulturele organisaties en andere werkplaatsten ondergebracht zouden worden, door kortzichtigheid van ons en lamlendigheid van het ambtelijk apparaat is er van al die plannen niets terecht gekomen, alle werk, onderzoek, architektplannen, offertes enz. zijn voor niets geweest, maar aangezien we niet graag in een hoekje het slachtoffer willen uithangen hebben we besloten om met onze stichting met hulp van andere vrienden, kunstenaars, pers onze advocaat en de steun van andere organisaties een gebouw van de gemeente te bezetten om een signaal af te geven dat je niet zomaar als stadsbestuur beloftes kunt maken om ze vervolgens even snel te vergeten alsof het niets was. Om een lang verhaal kort te maken, wij hebben het gebouw toegewezen gekregen van het stadsbestuur omdat zij van mening zijn dat wij daar een betere invulling aan kunnen geven als zij zelf. Na twee en halve maand zware verbouwingen te hebben gedaan is dan zover, het is af! Eindhoven kent vanaf dit moment een nieuwe onafhankelijke, ongesubsidieerde kulturele vrijplaats, waarin verschillende groepen, disciplines en aktiviteiten ondergebracht zijn.

Stroomhuis
Eindje 1
Eindhoven, Nederland
http://www.amaro.nl/html/stroomhuis.php

Events