"Pop- en cultuurpodium Het Kasteel is een vereniging en is opgericht op 21 april 1982. De doelstelling van Het Kasteel is het bevorderen van activiteiten, die gericht zijn op educatieve, sociale, creatieve ontplooiing van jeugdigen en jongeren, teneinde hen mede in staat te stellen een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de samenleving, waarbij de activiteiten kunnen zijn afgestemd op specifieke behoeften van jeugdigen en jongeren als op de samenhang met hun leefmilieu, waar mogelijk in combinatie met activiteiten voor volwassenen."

In gewone mensentaal betekent dit dat Het Kasteel er is om jonge mensen de kans te geven om ervaring op te doen op het gebied van samenwerking in een creatieve organisatie, en om die mensen de kans te geven om te ontdekken waar hun sterke(en zwakke) kanten liggen. Het Kasteel doet dit door middel van het organiseren van feesten en band-optredens. Verder exploiteren wij een drietal oefenruimtes waarin een slordige 30 tot 35 bands wekelijks oefenen en houden wij workshops over zaken die uiteenlopen van Salsa-dansen tot Multimedia-training of een P.A.-workshop.

Het Kasteel is in 1982 ontstaan als voortzetting van het in Alphen aan den Rijn inmiddels legendarische Midas. Midas was het werk van een stel jongeren die een gemeentelijk opslagpand kraakten en daar concerten in organiseerden. Na een aantal jaren besefte de gemeente Alphen aan den Rijn dat Midas daadwerkelijk in een behoefte voorzag en zo kreeg Het Kasteel als opvolger van Midas een officieel pand en een officiele status als Jongerencentrum. In de loop van de jaren is het accent blijven liggen op de jongeren in Alphen maar zijn er toch ook een aantal oudere bezoekers in Het Kasteel te vinden. Jongerencentrum Het Kasteel kreeg daarom in 2001 een nieuwe omschrijving : Pop- en Cultuurpodium Het Kasteel. Het Kasteel blijft zich overigens wel zeer duidelijk richten op jongeren vanaf 16 jaar.

In de begintijd van Het Kasteel werd de organisatie door velen in Alphen gezien als een behoorlijk alternatieve tent waar alleen de die-hards gezien werden. Deze perceptie is langzamerhand gewijzigd en tegenwoordig wordt Het Kasteel door veruit de meeste alphenaren gezien als 'De concert-zaal voor moderne muziek van Alphen aan den Rijn'. Helaas is Het Kasteel dan ook de enige in Alphen aan den Rijn en omstreken die op deze schaal regelmatig concerten kan verzorgen. Het Kasteel is lid van de Vereniging van Nederlandse Pop-podia en wordt gezien als een zogeheten A-podium(zoals dat ook het geval is met bijvoorbeeld Paradiso, 013, etcetera).

In de nabije toekomst staat een grote operatie op het plan : de verbouwing van de percelen die Het Kasteel in het gebouw onder haar beheer heeft. Dit is mede mogelijk gemaakt door de aktie 'Wat te doen met 10 miljoen?'. Deze aktie, waarin de gehele alphense bevolking mocht stemmen over de doelen waar de beschikbare 10 miljoen over zouden worden verdeeld was voor Het kasteel een geschenk uit de hemel. Wij danken dan ook al diegenen die voor onze organisatie hebben gestemd! In combinatie met andere financiele stromingen maakt het bedrag dat wij van de gemeente(en haar inwoners) zullen ontvangen het mogelijk om de staat van het gehele pand sterk te verbeteren. De planning gaat uit van een verbouwing in 2004. Wij zullen de bewoners van Alphen aan den Rijn hierover op de hoogte blijven houden.

Het Kasteel
Concertweg 1
Alphen a/d Rijn, Nederland
http://www.hetkasteel.nl/

Events